Schoolvisie

Basisschool Andromeda ligt als katholieke school in een omgeving met een rijke diversiteit. We willen graag een afspiegeling zijn van die rijkdom en merken dagelijks welke kansen maar ook uitdagingen dit meebrengt.

We creëren een WARME LEEROMGEVING waarin ieder kind zich goed en veilig voelt en zo vanuit zijn eigen mogelijkheden en achtergrond kan groeien.

We betrekken onze kinderen en hun ouders zoveel mogelijk bij het schoolgebeuren via een open en transparante communicatie.  We geloven erin dat wanneer de betrokkenheid verhoogt, de schoolgoesting groeit. 

Pijler 1: zelfvertrouwen, zelfstandigheid en zelfredzaamheid

Op onze school moedigen we de kinderen aan om van elkaar te leren en probleemoplossend te denken. We reiken hen vaardigheden aan om zelf na te denken en tot een oplossing te komen.
Zo kunnen onze leerlingen zich ontplooien tot zelfbewuste, zelfredzame mensen in de samenleving.  

Pijler 2: procesgericht werken

Leren is onderweg zijn! We motiveren onze kinderen in hun persoonlijke groei en dagen ze uit hun grenzen te verleggen. We volgen met hen een eigen weg om het einddoel te bereiken.
Als team streven we na dat de kinderen ‘durven springen’.  We moedigen de kinderen aan om in zichzelf te geloven. Het is aan ons als leerkrachten om hen over de streep te trekken en hen te doen inzien dat elke stap die ze nemen, een stap in de juiste richting is. 

Pijler 3: Kritisch onderzoekend, explorerend en innoverend werken 

Creatief denken en werken is bijzonder leuk en verrassend. De kinderen gaan op een onderzoekende manier met de leerstof om. Deze wordt op verschillende manieren aangeboden en op verschillende vlakken ontdekt en geproefd door de leerlingen. Hierbij bieden we vernieuwende werkvormen aan. 

Door het toepassen van deze pijlers hopen we als team dat elk kind kan groeien en zich kan ontwikkelen. Het tempo en de talenten van elk kind worden hierbij zoveel mogelijk gerespecteerd en aangemoedigd.