Inschrijvingen

Herentalsebaan 482
2100 Deurne

 • tot einde schooljaar tijdens de schooluren
 • de eerste week van juli op afspraak (03 321 99 50)
 • vanaf 20 augustus op afspraak (03 321 99 50).

Hopelijk tot dan!!!

Inschrijven van leerlingen.

Bij aanmelding dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitskaart, een reispas, …).
Kleuters mogen aanwezig zijn vanaf de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn. Er zijn instapmomenten door de wetgever vastgelegd. We raden wel aan tijdig te melden dat jullie je kind wensen in te schrijven.
Deze instapdata zijn:

 • na de zomervakantie
 • na de herfstvakantie
 • na de kerstvakantie
 • op 1 februari
 • na de krokusvakantie
 • na de paasvakantie
 • na O.H.Hemelvaart

 

Meld je aan logo
Uw kind aanmelden in een Antwerpse basisschool
Eerst aanmelden, dan inschrijven. U kent na vijf jaar ongetwijfeld deze woorden wel. ‘Meld je aan’ is het systeem waarmee ouders hun kinderen aanmelden voor een basisschool via het internet. Alle Antwerpse kleuterscholen en lagere scholen van het gewoon basisonderwijs zijn verplicht om met het aanmeldingssysteem te werken. Het Lokaal OverlegPlatform (LOP) vertegenwoordigt al deze scholen en bepaalt de concrete invulling van het systeem. Doel is om wachtrijen aan de schoolpoorten te vermijden en alle ouders evenveel kans te geven om hun kind(eren) in te schrijven in een school van hun keuze.
Alle ouders met een kind geboren in 2008 en/of 2012 krijgen rond 9 december 2013 een infobrochure thuisgestuurd alsook een uitgebreide scholenlijst.

Inschrijvingen voor Antwerpen Basisonderwijs voor het volgend schooljaar

Voor het schooljaar 2014-2015 werken alle Antwerpse scholen met de vernieuwde inschrijvingsprocedure.

 

 • Er is een wettelijk verplichte voorrang voor broers en zussen in alle scholen.
 • Onze school verleent voorrang aan niet-GOK leerlingen.

 

·         Indien u reeds een kind(eren) op onze school heeft, heeft u voorrang van aanmelding en inschrijving van broers of zussen.

§         Aanmelding via www.meldjeaan.antwerpen.be                   

        Broers en zussen

        8/01/2015 – 22/02/2014

Hebt u HULP nodig bij het aanmelden?

Maak een afspraak op het secretariaat:

Woensdag 8 januari 2014 tussen 9.30 uur en 17.00 uur.
Donderdag 9 januari 2014 tussen 8.00 uur en 14.00 uur.
Vrijdag 1 februari tussen 8.00 uur en 14.00 uur

Onze kinderen van de laatste kleuterklas hoeven niet terug ingeschreven te worden voor het 1e leerjaar.