NIEUWS

MELD JE KIND AAN
VANAF DONDERDAG 14 JANUARI TOT 29 JANUARI!

     Inschrijven broer of zus – schooljaar 2021 – 2022

WAT 

AANMELDEN BROERS /ZUSSEN VAN ONZE LEERLINGEN
(zij krijgen voorrang om naar onze school te komen)

WANNEER? 

Van donderdag 14  januari 2021 (om 9.30u) tot 29 januari 2021( om 17.00u)

WIE?

Alle broers/zussen van onze leerlingen die geboren zijn in 2019 

Broers of zussen die op een andere school zitten en
die volgend schooljaar naar Andromeda willen komen 

Opgelet ! De kleuters van K3 moeten NIET opnieuw inschrijven voor het 1
ste leerjaar ! 

TE DOEN

Meld je aan via
meldjeaan.antwerpen.be 

Hulp nodig ?

Maak een afspraak op het secretariaat ! (dit kan vanaf nu) 03/321 99 50
MEEBRENGEN: Officieel document  van je kind (identiteitskaart of isi+,…)


LEERLINGEN DIE OP REIS GINGEN
TIJDENS HET KERSTVERLOF

Belangrijk!

Beste ouders,

Allereerst willen we jullie het beste wensen voor 2021. Een fijne, gezonde start van het nieuwe jaar.

Als u tijdens de vakantie langer dan 48u in het buitenland/rode zone bent geweest, moeten zowel u als uw kinderen in quarantaine.
Verwittig dan zo snel mogelijk de klasleerkracht.

Fijne feestdagen en een gezond 2021!


Regeling ivm COVID-19

KLEUTERSCHOOL

Brengen  : 

De kleuters worden  gebracht tussen 8.00u en 8.30u. Je komt binnen langs de ingang aan de Dascottelei. De ouders gaan mee tot aan de zwarte poort en laten de kleuters van daar verder naar hun klas gaan. In de klas wacht de juf  hen op.

Ouders gaan meteen verder naar buiten langs de Vuurwerkstraat.

Bij aankomst meten we de koorts van de kinderen en worden de handjes ontsmet.

Afhalen : 

De kleuters worden om 15.00u afgehaald. De ouders komen binnen langs de Dascottelei en wachten aan de strepen tot ze de speelplaats kunnen op gaan.  Ze volgen de aanduidingen en pikken hun kindje(s) op bij hun juf.  Iedereen gaat meteen door zodat we de social distance kunnen bewaren.

MAATREGELEN

Welke maatregelen nemen we om alles veilig te laten verlopen?

 • Leerlingen bijven in hun klasbubbel, ook tijdens de speeltijd en de middagpauze. 
 • De leerlingen eten in de klas. 
 • Handen worden gewassen/ontsmet bij aankomst in de school, na elke speeltijd, na elk toiletbezoek, voor en na de maaltijd, voor het naar huis gaan. 
 • Deuren en ramen blijven zoveel mogelijk open staan, de klassen worden goed verlucht. 
 • De koorts blijven we ’s morgens meten. 
 • Zieke kinderen blijven thuis, ouders verwittigen de klasjuf of de school. 
 • Als een leerling ziek wordt op school, zetten we die in een apart lokaal en verwittigen zo snel mogelijk de ouders. 
 • De banken, de klinken, de stopcontacten, de vloeren worden na elke klasdag gepoetst.
 • De toiletten worden dagelijks twee keer gepoetst. 
 • De leerlingen van de lagere school blijven in de klas op hun stoel zitten. Niemand loopt rond in de klas!
  Leerlingen die zich niet aan al deze maatregelen houden, worden uit de klas gezet. Ouders worden hiervan op de hoogte gebracht en komen hun kind halen.


Hoe houden we de school veilig?

De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het belangrijkste. Door een combinatie van maatregelen zorgen we voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving.

 • Vaste groepen (contactbubbels): de groepen blijven dezelfde. De leerlingen krijgen een vaste plaats in een vast lokaal. De verschillende groepen hebben geen contact met elkaar.
 • Aparte speeltijden en lunchpauzes: de leerlingen spelen op de speelplaats in hun bubbel. De speelplaats wordt verdeeld in stukken. Zo vermijden we contact tussen de verschillende groepen. Eten doen de kinderen in de klas of buiten in hun eigen bubbel.
 • Afstand houden (1,5 meter): de leraars en leerlingen houden voldoende afstand van elkaar. In de klas, de gangen en op de speelplaats. De leerlingen krijgen les in kleinere groepen (maximaal 14 leerlingen).
 • Mondmaskers: de leerlingen dragen geen mondmasker. De leraars dragen een mondmasker of geven les achter een glazen wand.
 • Netheid: leraars en leerlingen kunnen vaak hun handen wassen of ontsmetten met handgel. De lokalen worden regelmatig verlucht. De school maakt de lokalen grondig schoon.

Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school?

 • Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.
 • Zet je kind af of haal het op aan de ingang of uitgang van de school.
 • Kom niet op het terrein van de school: niet in de gangen, niet in de klas en niet op de speelplaats.
 • Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.
 • Blijf niet praten aan de ingang of uitgang.
 • Wil je praten met iemand van het schoolteam. Maak dan een afspraak via telefoon of via mail.

Binnenkomen in de school

Eerste en tweede leerjaar: De kinderen komen binnen langs de ingang aan de Dascottelei. Ouders kunnen de school verlaten langs de Vuurwerkstraat. Er blijven geen ouders op de speelplaats.

Zesde leerjaar: De kinderen komen naar school en gaan naar huis langs de deur van de parking. Niet langs Van den Hautelei.

Wat als je kind ziek is?

 • Behoort je kind tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan beslist de behandelende dokter of je kind de lessen op school kan volgen of verder thuis blijft leren.
 • Behoort iemand van je gezin tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan mag je kind de lessen op school volgen. Tenzij de behandelende arts anders oordeelt.
 • Wordt je kind ziek op school? Dan zetten we het in een apart lokaal. We vragen je dan om je kind af te halen. Neem daarna telefonisch contact op met de huisarts. Die zal beslissen of je kind moet getest worden.

Wat gebeurt er als een personeelslid of kind op school besmet is met corona?

 • De besmette persoon krijgt de nodige verzorging.
 • Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) doet een contactonderzoek en neemt de gepaste maatregelen.
 • Het CLB onderzoekt met wie de besmette persoon contact had. Hoe lang en hoe intens was het contact? Dat bepaalt of het om een hoog risico contact of laag risico contact gaat.
  • Is je kind een hoog risico contact van de besmette persoon? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. Neem twee keer per dag de temperatuur van je kind. Krijgt je kind ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch contacteren.
  • Is je kind een laag risico contact van de besmette persoon? Dan mag je kind naar school blijven gaan. Laat je kind buitenshuis een stoffen mondmasker dragen. Je kind moet ook 1,5 meter afstand houden van andere personen. Beperk extra sociale contacten en verplaatsingen. Krijgt je kind ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch contacteren.
  • Word je niet gecontacteerd door het CLB? Dan mag je kind verder naar school blijven gaan.
 • Een personeelslid dat ziek wordt op school, vragen we om naar huis te gaan en om de huisarts telefonisch te contacteren.