NIEUWS

Regeling einde schooljaar

Lieve ouders,

We zijn bijna aan het einde gekomen van een  bijzonder schooljaar.

Een jaar ……
– waarin de kinderen minder op school waren dan verwacht
– waarin we leerden dat online lesgeven ook kan
– waarin we probeerden om online contacten te leggen met leerlingen en ouders
– waarbij de juffen en meesters zeer creatief en flexibel moesten zijn 
– waarin we merkten dat we elkaar heel erg kunnen missen
– waarin we blij waren dat we de laatste weken nog konden samenzijn met onze klasgroep

DE 2 LAATSTE DAGEN VOOR DE ZOMERVAKANTIE (maandag 29 juni en dinsdag  30 juni) KOMEN DE KLEUTERS EN LEERLINGEN NIET OP DE NORMALE UREN NAAR SCHOOL!

De kinderen zijn die dagen alleen aanwezig op het moment dat het afscheid voor hun leerjaar is gepland.  Deze planning vind je hieronder.
Ze nemen dan gezellig afscheid van de juffen en van elkaar om daarna de zomervakantie te starten. Voor de laatste kleuterklas en het zesde leerjaar maken we er iets speciaals van…

KLEINE STER

Leefgroepen (LGA – LGB – LGC)

 • Maandag 29 juni van 8.30u – 10.00u

Tweede kleuterklas (K2A – K2B – K2C)

 • Maandag 29 juni van 10.30u – 12.00u

Derde kleuterklas (K3A – K3B – K3C)

 • Maandag 29 juni van 13.30 – 15.00u

Eerste leerjaar (L1A – L1B – L1C – L1D)

 • Maandag  29 juni van 8.30u – 10.00u)

Tweede leerjaar (L2A – L2B – L2C)

 • Maandag 29 juni van 10.30u – 12.00u)

GROTE STER

Derde leerjaar (L3A – L3B – L3C)

 • Maandag 29 juni van 8.30u – 10.00u

Vierde leerjaar (L4A – L4B – L4C)

 • Maandag 29 juni van 10.00u – 11.30u

Vijfde leerjaar  (L5A – L5B)

 • Maandag 29 juni van 11.30u – 13.00u

Zesde leerjaar (L6A – L6B)

 • Dinsdag 30 juni van 9.30u – 11.30u

Het brengen en halen van de leerlingen gebeurt op dezelfde manier als de andere dagen na de heropstart.

Deze 2 laatste dagen  (29 en 30 juni) is er  GEEN OPVANG op school.
Als je toch problemen hebt met de opvang neem dan contact op met de directie via telefoon of mail.

We wensen iedereen een fijne zomer en een ontspannende zomervakantie.
We zien jullie graag terug dinsdag 1 september 2020!

Vera Govaerts, Carla Janssens, Directie Andromeda 
en heel het Andromeda-team!


Heropstart 5|8 juni

De heropstart voor L1, L2 en L6 is vorige week vlot verlopen!  Dankjewel ouders en leerlingen om afspraken en veiligheidsmaatregelen zo goed na te leven! 
Ondertussen heeft de veiligheidsraad beslist dat ook de andere leerjaren en de kleuters mogen starten op school, dit natuurlijk onder bepaalde voorwaarden…..
De planning hiervoor vind je hieronder.
De voorbije weken waren voor iedereen speciaal, er is heel wat gebeurd.  Daarom geven we de kinderen de eerste dagen zeker de kans om hierover te vertellen.  We leggen de nieuwe maatregelen op school ook aan hen uit.

De   leerlingen van de  lagere school komen  in uniform naar school.
Ze brengen boekentas, drank en eten mee zoals voorheen.
Iedereen draagt zijn fluohesje!

EERSTE  LEERJAAR

Van dinsdag 2 juni tot en met vrijdag 5 juni

*Maandag 1 juni : vrijaf Pinkstermaandag
*Let op! Op dinsdag 2 juni komt de A-groep van 8.15u tot 11.15u en de B-groep van 12.15u tot 15.15u. Zo hebben alle groepen evenveel uren les.
*Leerlingen van de A-groep komen ook op donderdag 4 juni van 8.15u tot 15.15u
*Leerlingen van de B-groep komen ook op vrijdag 5 juni van 8.15u tot 15.15u

Vanaf maandag 8 juni

ALLE LEERLINGEN KOMEN NAAR SCHOOL OP MAANDAG , DINSDAG, DONDERDAG EN VRIJDAG van 8.15u tot 15.15u (woensdag  NIET)

Ze komen de school binnen tussen 8.00u en 8.15u.  De les in de klas start om 8.15u!

De leerlingen kunnen enkel binnenkomen langs de ingang aan de Dascottelei.  Ouders die hun kind tot de speelplaats brengen, verlaten de school steeds langs de Vuurwerkstraat.  De kinderen gaan alleen naar de klas waar de juf op hen wacht.
Het brengen en afhalen blijft hetzelfde als de afgelopen weken.

TWEEDE LEERJAAR

Van dinsdag  2 tot en met vrijdag 5 juni

*maandag 1 juni : vrijaf Pinkstermaandag

*leerlingen van de A-groep komen naar school op donderdag 4 juni van 8.30u tot 15.30u
*Leerlingen van de B-groep komen naar school op dinsdag 2 juni én op vrijdag 5 juni van 8.30u tot  15.30u

Vanaf maandag 8 juni:

ALLE LEERLINGEN KOMEN NAAR SCHOOL OP MAANDAG , DINSDAG , DONDERDAG EN VRIJDAG van 8.30u tot 15.30u (woensdag  NIET)

Ze komen de school binnen tussen 8.15u en 8.30u. 

De leerlingen kunnen enkel binnenkomen langs de ingang aan de Dascottelei.  Ouders die hun kind tot de speelplaats brengen, verlaten de school steeds langs de Vuurwerkstraat.  De kinderen gaan alleen naar de klas waar de juf op hen wacht.
Het brengen en afhalen blijft hetzelfde als de afgelopen weken.

DERDE LEERJAAR – VIERDE LEERJAAR

Vrijdag  5 juni:

Alle leerlingen van het 3de en 4de leerjaar komen op vrijdag 5 juni op volgende uren naar school:
Vanaf 8.00 uur is de voordeur Van den Hautelei 63 open. Om 8.30 uur begint de les en die eindigt om 11.30 uur. 
Iedereen komt. 
De leerkrachten leren de kinderen de afspraken en de veiligheidsmaatregelen. 
Er is deze voormiddag ook tijd voor een gezellige babbel. Het is voor de kinderen lang geleden dat ze elkaar gezien hebben. 
Iedereen brengt zijn werk mee naar school.

Vanaf maandag 8 juni:

Vanaf maandag 8 juni komen de leerlingen naar school op MAANDAG, DINSDAG, DONDERDAG EN VRIJDAG VAN 8.30u TOT 15.30u ( WOENSDAG NIET ). 
Ze komen de school binnen tussen 8.00u en 8.30u. De les in de klas start om 8.30u. 
Leerlingen van 3de en 4de leerjaar kunnen enkel binnenkomen, naar huis gaan of afgehaald worden langs de ingang aan Van den Hautelei 63. 
Ouders mogen de school niet binnen. 
Leerlingen die alleen naar huis mogen, brengen hun kaartje mee. 

VIJFDE LEERJAAR

Vrijdag 5 juni:

Alle leerlingen van het 5de leerjaar komen op vrijdag 5 juni naar school. 
Deze leerlingen komen de school binnen langs de parking.
NIET LANGS VAN DEN HAUTELEI. 
Vanf 8.00 uur is de deur open. Om 8.30 uur begint de les en die eindigt om 11.30 uur. 
Iedereen komt. 
De leerkrachten leren de kinderen de afspraken en de veiligheidsmaatregelen. 
Er is deze voormiddag ook tijd voor een gezellige babbel. Het is voor de kinderen lang geleden dat ze elkaar gezien hebben. 
Iedereen brengt zijn werk mee naar school. 

Vanaf maandag 8 juni:

Vanaf maandag 8 juni komen de leerlingen naar school op MAANDAG, DINSDAG, DONDERDAG EN VRIJDAG van 8.30u tot 15.30u. (WOENSDAG NIET)
Ze komen de school binnen langs de parking tussen 8.00u en 8.30u. Om 8.30u start de les. 
De leerlingen verlaten de school ook langs de parking. 
Ouders mogen niet binnen. 
Leerlingen die alleen naar huis mogen, brengen hun kaartje mee. 

ZESDE LEERJAAR

VANAF MAANDAG 8 JUNI komen alle leerlingen van het 6de leerjaar naar school van 8.30u tot 15.30u. 
De deur aan de parking gaat open vanaf 8.15u.

KLEUTERSCHOOL

WE STARTEN VANAF DONDERDAG 4 JUNI!

DAGWIE KOMT NAAR SCHOOL?
MaandagLGA juf Anisa/juf SarahK2A juf MiekeK2B juf ElkeK3A juf LiesbetK3C juf Annemie
DinsdagLGB juf Aster/juf Tine/juf ImaneLGC juf Sandy/juf JokeK2C juf TwiggyK3B juf Debbie
DonderdagLGA juf Sarah/juf AnisaK2A juf MiekeK2B juf ElkeK3A juf LiesbetK3C juf Annemie
VrijdagLGB juf Aster/juf ImaneLGC juf Sandy/juf JokeK2C juf TwiggyK3B juf Debbie

Brengen  : 

De kleuters worden  gebracht tussen 8.00u en 8.30u. Je komt binnen langs de ingang aan de Dascottelei. De ouders gaan mee tot aan de zwarte poort en laten de kleuters van daar verder naar hun klas gaan. In de klas wacht de juf  hen op.

Ouders gaan meteen verder naar buiten langs de Vuurwerkstraat.

Bij aankomst meten we de koorts van de kinderen en worden de handjes ontsmet.

Afhalen : 

De kleuters worden om 15.00u afgehaald. De ouders komen binnen langs de Dascottelei en wachten aan de strepen tot ze de speelplaats kunnen op gaan.  Ze volgen de aanduidingen en pikken hun kindje(s) op bij hun juf.  Iedereen gaat meteen door zodat we de social distance kunnen bewaren.

Ook de kleuters van K3A, K3B en K3C worden afgehaald op de kleuterspeelplaats.  De deur aan de Herentalsebaan moeten we gesloten houden.
Komt je kleuter in juni niet meer naar school? Laat het ons dan even weten via directie.andromeda@sgkod.be  of geef het door aan de klasjuf.

OPVANG 

Er wordt beperkte opvang voorzien voor de kinderen die geen les hebben op bepaalde dagen. Voor de lagere school valt de opvang weg vanaf maandag 8 juni. Het blijft de bedoeling dat je de kinderen thuis  opvangt als dat mogelijk is.  Als er teveel kinderen aanwezig zijn in de opvang kunnen wij deze onmogelijk veilig organiseren.

Als je opvang nodig hebt mail dan naar directie.andromeda@sgkod.be  voor zondag 31 mei om 12.00u.
Geef door voor welke kinderen je opvang nodig hebt, welke  dagen en op welke uren.  We sturen je een mail terug.

MAATREGELEN

Welke maatregelen nemen we nog steeds om alles veilig te laten verlopen?

 • Leerlingen bijven in hun klasbubbel, ook tijdens de speeltijd en de middagpauze. 
 • De leerlingen eten in de klas. 
 • Handen worden gewassen/ontsmet bij aankomst in de school, na elke speeltijd, na elk toiletbezoek, voor en na de maaltijd, voor het naar huis gaan. 
 • Deuren en ramen blijven zoveel mogelijk open staan, de klassen worden goed verlucht. 
 • De koorts blijven we ’s morgens meten. 
 • Zieke kinderen blijven thuis, ouders verwittigen de klasjuf of de school. 
 • Als een leerling ziek wordt op school, zetten we die in een apart lokaal en verwittigen zo snel mogelijk de ouders. 
 • De banken, de klinken, de stopcontacten, de vloeren worden na elke klasdag gepoetst.
 • De toiletten worden dagelijks twee keer gepoetst. 
 • De leerlingen van de lagere school blijven in de klas op hun stoel zitten. Niemand loopt rond in de klas!
  Leerlingen die zich niet aan al deze maatregelen houden, worden uit de klas gezet. Ouders worden hiervan op de hoogte gebracht en komen hun kind halen.

Heel ons team kijkt er naar uit om de kinderen terug te zien op school.  We maken er nog boeiende, aangename en leerrijke weken van! 
Tot snel!

Vera Govaerts, Carla Janssens, 
directie
en het hele team van Andromeda


vorige berichten

Gedeeltelijke heropstart vanaf 18 mei

Beste ouder,

Onze school kan veilig herstarten. Vanaf 15 mei krijgen sommige klassen dan enkele dagen les op school.
De voorbije weken waren voor iedereen ongewoon. We hebben veel meegemaakt en maken de eerste dagen zeker tijd om iedereen daarover te laten vertellen. We blijven ook goed zorgen voor de leerlingen die we niet op school mogen ontvangen.(via mail, telefoon, werkjes bezorgen, facebook, …)
Op vrijdag 15 mei starten het eerste, tweede en zesde leerjaar met een testdag. Ze maken terug kennis met elkaar en krijgen uitleg over de nieuwe maatregelen.

Wie start opnieuw op school vanaf 18 mei?

LeerjaarStartdatumUren
Leerjaar 118 meiVan 8.15u tot 15.15u
Leerjaar 218 meiVan 8.30u – 15.30u
Leerjaar 618 meiVan 8.30u – 15.15u

De andere dagen leren de leerlingen thuis of in de opvang.
Ze krijgen hiervoor werk mee: nieuwe leerstof inoefenen en leerstof blijven herhalen.

De juffen van eerste, tweede en zesde leerjaar geven aan de ouders van hun klas door wanneer hun kinderen op school worden verwacht.


Hoe houden we de school veilig?

De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het belangrijkste. Door een combinatie van maatregelen zorgen we voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving.

 • Vaste groepen (contactbubbels): de groepen blijven dezelfde. De leerlingen krijgen een vaste plaats in een vast lokaal. De verschillende groepen hebben geen contact met elkaar.
 • Aparte speeltijden en lunchpauzes: de leerlingen spelen op de speelplaats in hun bubbel. De speelplaats wordt verdeeld in stukken. Zo vermijden we contact tussen de verschillende groepen. Eten doen de kinderen in de klas of buiten in hun eigen bubbel.
 • Afstand houden (1,5 meter): de leraars en leerlingen houden voldoende afstand van elkaar. In de klas, de gangen en op de speelplaats. De leerlingen krijgen les in kleinere groepen (maximaal 14 leerlingen).
 • Mondmaskers: de leerlingen dragen geen mondmasker. De leraars dragen een mondmasker of geven les achter een glazen wand.
 • Netheid: leraars en leerlingen kunnen vaak hun handen wassen of ontsmetten met handgel. De lokalen worden regelmatig verlucht. De school maakt de lokalen grondig schoon.

Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school?

 • Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.
 • Zet je kind af of haal het op aan de ingang of uitgang van de school.
 • Kom niet op het terrein van de school: niet in de gangen, niet in de klas en niet op de speelplaats.
 • Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.
 • Blijf niet praten aan de ingang of uitgang.
 • Wil je praten met iemand van het schoolteam. Maak dan een afspraak via telefoon of via mail.

Binnenkomen in de school

Eerste en tweede leerjaar: De kinderen komen binnen langs de ingang aan de Dascottelei. Ouders kunnen de school verlaten langs de Vuurwerkstraat. Er blijven geen ouders op de speelplaats.

Zesde leerjaar: De kinderen komen naar school en gaan naar huis langs de deur van de parking. Niet langs Van den Hautelei.

Wat als je kind ziek is?

 • Behoort je kind tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan beslist de behandelende dokter of je kind de lessen op school kan volgen of verder thuis blijft leren.
 • Behoort iemand van je gezin tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan mag je kind de lessen op school volgen. Tenzij de behandelende arts anders oordeelt.
 • Wordt je kind ziek op school? Dan zetten we het in een apart lokaal. We vragen je dan om je kind af te halen. Neem daarna telefonisch contact op met de huisarts. Die zal beslissen of je kind moet getest worden.

Wat gebeurt er als een personeelslid of kind op school besmet is met corona?

 • De besmette persoon krijgt de nodige verzorging.
 • Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) doet een contactonderzoek en neemt de gepaste maatregelen.
 • Het CLB onderzoekt met wie de besmette persoon contact had. Hoe lang en hoe intens was het contact? Dat bepaalt of het om een hoog risico contact of laag risico contact gaat.
  • Is je kind een hoog risico contact van de besmette persoon? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. Neem twee keer per dag de temperatuur van je kind. Krijgt je kind ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch contacteren.
  • Is je kind een laag risico contact van de besmette persoon? Dan mag je kind naar school blijven gaan. Laat je kind buitenshuis een stoffen mondmasker dragen. Je kind moet ook 1,5 meter afstand houden van andere personen. Beperk extra sociale contacten en verplaatsingen. Krijgt je kind ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch contacteren.
  • Word je niet gecontacteerd door het CLB? Dan mag je kind verder naar school blijven gaan.
 • Een personeelslid dat ziek wordt op school, vragen we om naar huis te gaan en om de huisarts telefonisch te contacteren.

Wat gebeurt er met de leerjaren die niet starten op 18 mei?

Voor de leerlingen van de andere leerjaren verandert er niets. Ze krijgen de nieuwe leerstof en de inoefening nog altijd thuis of in de opvang.
Ook voor de kleuters doen we verder zoals de afgelopen weken. De juf bezorgt hen opdrachten langs facebook, website, werkboekjes, …

Hoe wordt de opvang georganiseerd vanaf maandag 18 mei?

Welke kinderen vangen we op?

 • Kinderen van ouders die niet thuis werken. De ouders werken in een cruciale sector of in een sector die opnieuw opstart.
 • Leerlingen die het moeilijk hebben thuis.
 • Er kunnen wel meer leerlingen naar de opvang, want meer ouders werken opnieuw buitenshuis en kunnen hun kind niet meer thuis opvangen.

Er moet altijd telefonisch of via mail directie.andromde@sgkod.be een afspraak gemaakt worden voor de opvang.

We hebben een beperkt aantal plaatsen in onze opvang, anders kunnen de veiligheid van de kinderen niet garanderen. Zoek zeker verder naar andere opvangmogelijkheden dan de school!

Als de plaatsen in de opvang volzet zijn moeten we de ouders doorverwijzen naar de opvang van de stad Antwerpen.

 • De leerlingen in de opvang blijven verder nieuwe leerstof krijgen, net zoals hun klasgenoten die thuis leren.
 • We zorgen voor een veilige opvang. We gebruiken overal dezelfde maatregelen (zie boven).
 • De groepjes van leerlingen in de opvang hebben geen contact met de groepjes leerlingen die les krijgen op school.
 • De opvang van de kleuters gaat door in de kleine ster. De opvang van de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar gaat door in de kleine ster. Wel in een aparte bubbel.

Deze kinderen bellen aan bij het secretariaat.

De opvang van de leerlingen van het 3de, 4de en 5de leerjaar gaat door in de grote ster. Die kinderen moeten binnenkomen en naar huis gaan langs Van den Hautelei.

Er mogen geen ouders in de schoolgebouwen!

VANAF WOENSDAG 13 MEI KAN JE MAILEN NAAR

directie.andromeda@sgkod.be

OM PLAATS IN DE OPVANG TE RESERVEREN.

Wat leren de leerlingen?
En hoe gaan we hen opvolgen?

 • We beperken ons tot de essentiële onderwijsdoelen. We zorgen voor een evenwichtig en afwisselend vakkenpakket.
 • Leerlingen mogen niet overbelast worden. Daar zorgen de leraars voor. Ze zorgen voor een evenwicht tussen lessen op school, thuis nieuwe leerstof krijgen en taken en oefeningen.
 • Uitstappen, pedagogische studiedagen, sportdagen en facultatieve verlofdagen gaan niet meer door dit schooljaar. Zo hebben de leerlingen meer tijd om te leren en te oefenen.
 • Iedereen krijgt een eerlijke evaluatie. We geven alle leerlingen alle kansen om te bewijzen wat ze kunnen.
 • Door de coronacrisis kunnen een aantal afspraken van het schoolreglement niet uitgevoerd worden. Dat is overmacht. Daardoor wijzigt ons schoolreglement.
 • Leerlingen en leraars moeten het schooljaar goed kunnen afsluiten. We laten je nog weten hoe we dit zullen organiseren.

Hoe bereid je als ouder je kind voor?

 • Praat met je kind. Stel het gerust dat het weer veilig naar school kan. Zit je kind in een leerjaar dat nog niet terug naar school mag? Leg dan uit waarom dat nu nog niet kan.
 • Bereid je kind voor: via welke weg gaat je kind naar school, wat moet het doen op de bus, tram of trein, leg uit waarom veel mensen een mondmasker dragen.
 • Is het moeilijk om opnieuw naar school te gaan? Neem contact op met de klasleraar of zorgleraar. Samen kunnen jullie oplossingen bespreken.

Hoe kan je je kind helpen om te leren?

Ook als je kind weer lessen op school krijgt, verandert er voor jou niets. Want je kind blijft ook thuis leren en oefenen.
Enkele tips:

 • Blijf in de buurt om vragen te beantwoorden.
 • Wanneer kan je kind werken voor school? Maak samen een plan op.
 • Maak voldoende tijd om te ontspannen, ook voor jezelf.
 • Gaat het moeilijk om thuis te leren? Neem contact op met de klasleraar. Samen kunnen jullie oplossingen bespreken.

We weten dat het niet gemakkelijk is. Je doet wat je kan, dat is meer dan voldoende.

Meer informatie?

 • Wil je graag meer weten over de heropstart van scholen?

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/heropstart-lessen-op-school-informatie-voor-ouders