Schoolfactuur

De factuur kan via overschrijving of
cash op het secretariaat afgerekend worden.
Verdere info vindt u in de schoolbrochure.