Oudercontact

a) Algemeen:
In de maand september organiseren we een infoavond voor de ouders van de kleuter- en lagere school. U krijgt dan algemene informatie over het schoolleven in Andromeda en uitleg over de specifieke werking in de klas van uw kind.
Het spreekt vanzelf dat iedere ouder in de loop van het schooljaar een afspraak kan maken met de klasleerkracht of directie.

b) Kleuterschool:
Voor de kersvakantie is er een individueel oudercontact voor alle klassen van de kleuterschool. Aan de hand van het kindvolgsysteem wordt de evolutie van de ontwikkeling van uw kind besproken. Op het einde van het schooljaar is er nog een individueel oudercontact, waarbij u advies krijgt over de mogelijkheden van uw kind. Voor de 5-jarigen wordt dit advies ook schriftelijk meegedeeld en krijgt u de kans om uw beslissing eveneens schriftelijk mee te delen en te motiveren.

c) Lagere school:
In december of januari en eind juni (uitz. 6de leerjaar) is er een oudercontact waarbij de rapporten van uw kind besproken worden.
In de loop van het schooljaar is er voor het zesde leerjaar een oudercontact waarbij u informatie kan verkrijgen over de mogelijk te volgen richting van uw tiener. Dit advies gebeurt in de eerste plaats door de klasleerkracht en de psycho-pedagogisch consulent van het CLB. Bij het CLB kan u steeds vrijblijvend terecht om inlichtingen te vragen over de verschillende studierichtingen en over de scholen waar deze aangeboden worden. In februari wordt er ook een scholenbeurs georganiseerd voor de 6de-klassers en hun ouders.