Nieuws Coronavirus Covid-19

UPDATE 8 MEI

Beste ouders,

Eerst en vooral BEDANKT voor jullie inzet sinds het invoeren van de coronamaatregelen. 
Het sluiten van de scholen heeft het  jullie als ouder soms moeilijk gemaakt. Maar we hebben toch vastgesteld dat jullie er heel correct en flexibel mee zijn omgegaan en de richtlijnen van de overheid met betrekking tot de noodopvang goed hebben opgevolgd. Zo kon de opvang gegarandeerd worden voor kinderen van ouders die werken in risico-beroepen. Bedankt daarvoor!

De lessen op afstand zijn niet alleen voor onze leerkrachten een uitdaging geweest, maar ook voor jullie en jullie kinderen. 
Jullie aanpassingsvermogen en de motivatie van jullie kinderen doen onze leerkrachten echt deugd en verdienen onze waardering.

Op vrijdagavond 24 april 2020 hoorden jullie samen met ons dat sommige lessen op school kunnen herstarten vanaf maandag 18 mei. Vanaf vrijdag 15 mei kunnen scholen al de deuren openen om te zien of alles goed verloopt

Samen met ons team zijn we volop aan de slag om deze opening voor het zesde leerjaar, het eerste leerjaar en het tweede leerjaar voor te bereiden. De veiligheid voor personeel en kinderen staat voor onze school op de eerste plaats. We kregen ook de goedkeuring om onze school te openen. We hopen dat jullie begrijpen dat niet elke leerling vanaf 15 mei naar school kan, en ook niet voltijds. 

Maandag 11 mei krijgen jullie de definitieve planning en weten jullie wanneer je kind op school wordt verwacht. 

Het derde leerjaar, het vierde leerjaar en het vijfde leerjaar blijven leerstof via afstandsonderwijs krijgen van hun klasjuf. 

Ook de kleuters blijven nog thuis en krijgen materiaal van hun klasjuf. 

Veel groeten!
Vera Govaerts en Carla Janssens, directie
en het Andromeda-team

Update 29 april

Lieve ouders,

Spijtig genoeg kan de school niet terug open op maandag 4 mei! Wat zouden we al onze kinderen hier graag terug zien!

Er blijft opvang in de school voor ouders die werken in de cruciale  sectoren en voor gezinnen waarvan beide ouders aan het werk zijn.
We hopen dat er niet teveel kinderen in de opvang zijn zodat we het voor iedereen veilig kunnen houden.

OPVANG MOET STEEDS AANGEVRAAGD WORDEN:

meer info over het aanvragen van opvang

Als we voldoende info hebben over opening van de school voor L1, L2 en L6,  dan vind je die op de website of de facebookpagina van de school.

Veel groetjes aan al onze sterren van Andromeda en hopelijk zien we elkaar snel weer!

Vera Govaerts en Carla Janssens, directie
en het hele Andromeda-team


Update 15 APRIL

Lieve ouders en leerlingen,

Op 15 april werd door de veiligheidsraad beslist dat alle scholen nog gesloten blijven tot en met 30 april (1 mei is een wettelijke feestdag).
Vanaf  maandag 20 april worden er terug taken gegeven door de leerkrachten lagere school.  Voor het vijfde en het zesde leerjaar zal er digitaal nieuwe leerstof worden aangeboden.  De andere leerjaren krijgen verder herhalingsoefeningen.  Er wordt verwacht dat de kinderen dagelijks aan deze taken werken om de leerstof te blijven beheersen!
Ook de kleuterjuffen doen hun best via taken, opdrachten op facebook, website ……om hun kinderen leerrijk bezig te houden.

We missen de kinderen enorm! Hopelijk kunnen we snel terug starten!

Veel lieve groetjes van
Vera Govaerts, Carla Janssens, Directie 
en heel het team van Andromeda

Opvang voor ouders Die WERKEN IN cruciale sectoren : 

Er wordt opvang voorzien op onze school voor kinderen waarvan de ouders werken in de cruciale sectoren (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie).

Als iemand van de ouders thuis is worden de kinderen daar opgevangen.

Het risico op besmetting is nog steeds zeer groot, dus we moeten voorkomen dat er veel kinderen op school aanwezig zijn.

Hebt u opvang nodig voor uw kinderen? 

Mail dan voor zaterdag 18/4 om 10.00u naar  directie.andromeda@sgkod.be met de namen van uw kinderen  + dagen en uren dat uw kinderen naar school komen.  Inschrijven is verplicht!  U krijgt van ons een reactie via mail.

Is er thuis iemand ziek ( hoesten ,koorts, loopneus…)? Dan kan uw kind niet naar de opvang komen. Leerlingen met die symptomen blijven natuurlijk ook thuis.

We houden natuurlijk rekening met voorzorgsmaatregelen zoals handhygiëne, ventilatie en afstand.


UpDATE bij aanvang Paasvakantie

buitenschoolse activiteiten opgeschort tot eind mei

Of de scholen na afloop van de Paasvakantie op 20 april terug zullen opengaan blijft een groot vraagteken.

Alle activiteiten die buiten de school doorgaan worden alvast afgelast tot eind mei.
Dit geldt ook voor het zwemmen
.

Ook wanneer de scholen weer opengaan moeten we in de komende maanden zoveel mogelijk vermijden dat personen uit verschillende groepen (scholen of, buurten) met elkaar contact hebben. Daarom zullen we ervoor moeten zorgen dat de omgang beperkt blijft tot contacten binnen de school.
Klasuitstappen zullen enkel zijn toegestaan met kinderen van dezelfde klas, zonder gebruik te maken van openbaar vervoer of busvervoer.

Wat de maand juni brengt is nu nog niet geweten. We wachten de communicatie van de overheid af.
Het schoolfeest is dit schooljaar afgelast.


Informatie COVID-19


Op verschillende plaatsen in Europa zijn mensen besmet met het coronavirus Covid-19. De kans is reëel dat er ook in België mensen met het virus zullen opduiken. Maak je geen zorgen, de overheden en gezondheidsdiensten staan klaar om patiënten op te vangen en te verzorgen.

Wat moet jij als ouder weten en doen?

Wat is het coronavirus?

Coronavirussen komen vaak voor: ook de gewone verkoudheid is een virus uit de coronafamilie. Het virus dat nu voor het eerst in China is aangetroffen, Covid-19, kan zich wereldwijd verspreiden.

Maatregelen?

Zolang er geen of slechts enkele patiënten in ons land opduiken, is het voldoende om deze mensen te isoleren en bij hun contacten waakzaam te zijn voor symptomen. Meer drastische maatregelen zoals sluiting van scholen zijn niet nodig. Pas wanneer er een grotere uitbraak in ons land zou zijn met meerdere patiënten, zal de overheid overwegen om bijvoorbeeld bioscopen of scholen te sluiten of andere plaatsen waar vele mensen samen komen, of om evenementen af te lassen. In dat geval verwittigt de overheid de school, en houden wij je op de hoogte.

Wat kan ik als ouder doen?

Het coronavirus is niet erger dan een normale wintergriep. Er worden wel meer mensen ziek omdat het een nieuw virus is. Ons lichaam heeft er nog geen antistoffen tegen ontwikkeld. Virussen verspreiden zich vooral via de handen.

  • Zeker doen: was regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) je handen. Leer je kind de handen met water en zeep te wassen en doe dat ook zelf. Speciale wasgels zijn niet nodig, gewone zeep volstaat.
  • Moet jij of jouw kind hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van de ellebogen.
  • Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
  • Vermijd handen en kussen te geven.

Een mondmasker dragen op school is op dit moment niet nodig. Dat heeft alleen zin in ziekenhuizen waar patiënten met het coronavirus verzorgd worden en in laboratoria waar het lichaamsmateriaal van deze patiënten onderzocht wordt.

Krijgt je kind (of jijzelf) koorts, keelpijn, hoofdpijn en begint het te hoesten? Hou het dan thuis en raadpleeg een huisarts. Hij kan de situatie beoordelen en de gepaste maatregelen nemen.

Wat doet de school?

De school volgt de richtlijnen van de overheid. Mocht je kind op school ziek worden, dan wordt het uit de klas verwijderd worden de ouders opgebeld. Contacteer dan je huisarts en vraag een huisbezoek of een afspraak buiten de consultatie-uren. Indien er na onderzoek wordt vastgesteld dat het om een coronabesmetting handelt, zal de huisarts het team Infectieziektebestrijding en Vaccinatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid verwittigen die dan nagaat welke maatregelen er moeten worden genomen in school.

Meer informatie?